Service en onderhoud

De servicedienst van Applitech is 24 uur per dag bereikbaar en komt zo nodig altijd onmiddellijk in actie. Vaak mogen machines geen seconde stil staan en is snelle actie geboden.

Voor service en onderhoud is Applitech bovendien een vaste partner van Siemens Nederland. Er wordt veel aandacht besteed aan preventief onderhoud, zodat onverwachte stilstand zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Stof, vuil en vocht funest voor uw elektrische installatie
Periodiek onderhoud voorkomt problemen
Jaarlijks worden diverse storingen met spanningsuitval gemeld, waarvan later blijkt dat deze veroorzaakt werden door vervuiling van de schakel installatie en/of componenten daaruit. Hoewel Applitech een voorstander is van Toestandsafhankelijk Onderhoud, is periodieke reiniging door vakkundig personeel wel een minimale eis om over een bedrijfszekere elektrische installatie te kunnen beschikken.
Inwerking van stof
Stof en vuil, in combinatie met vocht, zijn aartsvijanden van elektrische installaties. Dat is één van de redenen waarom laag en middenspanningsverdeelsystemen veelal in een aparte, schone ruimte staan opgesteld. Het plaatsen in een aparte ruimte is echter onvoldoende. Door luchtcirculatie via ventilatieopeningen, kabelinvoer-gaten en kieren komt er wel degelijk stof uit de omgeving in de schakelruimte terecht. Dit geldt zeker bij een stoffige omgeving, zoals in een steenfabriek. Maar het komt ook voor in een ‘schone’ omgeving, zoals in een kantoorpand. Vanwege de aanwezige elektromagnetische velden trekken in het bijzonder middenspanningssystemen stof aan.  Vooral bouwstof veroorzaakt bij veelvuldig schakelen overmatige slijtage. Als er juist weinig geschakeld wordt, ontstaat er een ander probleem. Het stof slaat neer op de smeermiddelen en vermindert de smerende werking hiervan. In extreme gevallen maken de ingedikte smeermiddelen het schakelen onmogelijk. In beide gevallen is stof er de oorzaak van dat de bedrijfszekerheid en veiligheid van uw elektrische installatie in gevaar komt. Daarom mag het ogenschijnlijke onschuldige stof – in welke vorm dan ook – niet onderschat worden.  
Baardgroei
De meest kritische installaties kom je vooral tegen in de zware industrie. In die omgeving zijn het de agressieve stoffen, zoals zwavel, die ervoor  zorgen dat veroudering en oxidatie van de installatie optreedt.  In een dergelijke omgeving denk je al snel aan verkleurde en geoxideerde installaties. Maar schijn kan bedriegen, want de verschijnselen zijn niet altijd van buiten herkenbaar. Zo kan een ogenschijnlijk licht geroeste installatie technisch nog in goede staat verkeren, terwijl een prachtig blinkende installatie zich kan manifesteren als een ware tijdbom. Een bijzonder verschijnsel dat zich bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden kan voordoen in laagspanningsverdelers is het ontstaan van Whiskers. Vanuit de galvanisch opgebrachte tin-laag op de koperverbindingen ontstaan minuscule tin-haartjes. Het ziet er haast uit alsof de aansluitvlaggen last hebben van baardgroei. Deze kleine metaalstructuren van soms enkele millimeters lang gaan door de installatie zwerven en kunnen na verloop van tijd kortsluiting veroorzaken.
“Zinc whiskers have been responsible for increased system failure rates in computer server rooms. Zinc whiskers grow from galvanized (electroplated) metal surfaces at a rate of up to 1 mm per year with a diameter of a few micrometres. Whiskers can form on the underside of zinc electroplated floor tiles on raised floors due to stresses applied when walking over them; and these whiskers can then become airborne within the floor plenum when the tiles are disturbed, usually during maintenance. Whiskers can be small enough to pass through air filters and can settle inside equipment, resulting in short circuits and system failure.”
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_whiskers

Kruipend gevaar
Stof wordt extra gevaarlijk in combinatie met vocht. Een hoge luchtvochtigheid, een natte kabelkelder, of klimatologische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er kruipsporen ontstaan. De elektrische energie baant zich een weg door het geleidende vuil. De sporen van deze oppervlakte-ontlading branden langzaam in en zullen uiteindelijk leiden tot een kortsluiting. Slecht beheer of beperkingen in het systeemontwerp geven soms een andere dimensie aan het begrip “kruip”. Met enige regelmaat treffen wij sporen van ongedierte in systemen aan. Af en toe wordt zelfs een (verbrande) muis- of rat tussen de rails van luchtgeïsoleerde installaties aangetroffen. Wanneer ongedierte kortsluiting veroorzaakt, is de oorzaak altijd moeilijk terug te vinden.
NEN
Voor het waarborgen van de veiligheid van laag- en middenspanningsinstallaties moeten deze volgens respectievelijk NEN 3140 en NEN 3840 periodiek geïnspecteerd en onderhouden worden. Het is belangrijk om inspectie en onderhoud van de schakelsystemen door een deskundige partij te laten uitvoeren. Een infrarood-scan met een keurig rapport zijn voor goed beheer beslist onvoldoende. Niet voor niets eisen verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties, zoals brandweer en arbeidsinspectie, steeds vaker dat taken worden uitgevoerd door aantoonbaar deskundige partijen. Deskundige bedrijven, zoals Applitech Services & Maintenance zorgen ervoor dat alle essentiële onderdelen van de schakel- en verdeelinstallatie goed gereinigd en afgesteld worden. Tevens kunnen beginnende gebreken, zoals scheurtjes in kunststof onderdelen, kruipsporen, invloeden van zwavel, oxidatie en roest in een vroeg stadium geconstateerd verholpen worden. Bovendien kunnen zij u adviseren over de onderhoudsintervallen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Applitech Services & Maintenance
J.A. de Leur
Tel 023 – 532 05 15
E-mail: j.deleur@applitech.nl