Net-analyse & Power Quality

Hoe afhankelijk de huidige maatschappij is geworden van elektriciteit wordt vaak wel duidelijk in situaties dat de stroomvoorziening om wat voor reden dan ook wordt verstoord.
Het dagelijks leven komt tot stilstand. Elektriciteit, het lijkt zo vanzelfsprekend.
Ook op kleinere schaal kan een verstoorde stroomvoorziening voor aanzienlijke schade zorgen. Tot stilstaand komende productieprocessen, het verloren gaan van gegevens en verstoorde beveiligingssystemen zijn enkele goede voorbeelden hiervan.

Een verstoorde stroomvoorziening kan optreden in de distributieketen van Uw energieleverancier. In dat geval is het enigste wat U kunt doen de schadelijke gevolgen daarvan beperken. Dit kan bijvoorbeeld door automatisch over te schakelen op een noodstroomvoorziening zodat cruciale processen doorgaan of volgens een bepaald protocol  veilig kunnen worden afgesloten.

Merendeel van de situaties dat er een verstoorde stroomvoorziening optreedt, vindt plaats aan de verbruikers-zijde. Ook in dat geval kunt U de schadelijke gevolgen beperken door  het nemen van gevolgenbeperkende maatregelen. Beter is het om de eventuele mogelijke oorzaken van een verstoorde stroomvoorziening in kaart te brengen waarna passende maatregelen kunnen worden genomen om een verstoorde stroomvoorziening zoveel mogelijk te voorkomen.

Eén van de te nemen preventieve maatregelen kan zijn het uitvoeren van een net-analyse met behulp van een net-analyser. Dit meetinstrument is in staat gedurende langere tijd een groot aantal grootheden te registreren waaronder:

–       vermogen (werkelijk, blind en schijnbaar vermogen)
–       spanningen (o.a. afwijkingen en transiënten)
–       spanning- en stroomharmonische (t/m 49e)
–       stromen (o.a. aanloopstromen)
–       arbeidsfactor en powerfactor
–       onbalans
–       flicker

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt om te beoordelen of er zich problemen voordoen in de energievoorziening, om het energieverbruik nauwkeurig in kaart te brengen en/of te beoordelen of de bestaande elektrische installatie nog geschikt is om te worden uitgebreid met extra verbruikers.
Doelgroep en tarieven
Wat betreft de net-analyses, richt Applitech zich voornamelijk op bedrijven, instellingen en organisaties die van mening zijn dat investeren in veiligheid uiteindelijk zal leiden tot een goed en sluitend (kwaliteits) systeem waarbij productie en veiligheid zoveel mogelijk zijn gewaarborgd.
Net-analyse tarieven worden gebaseerd op de tijd die nodig wordt geacht voor de voorbereiding, het uitvoeren van de net-analyse op de locatie zelf en het maken van een digitaal analyserapport.
De kosten van een net-analyse kunnen voor-, en achteraf worden berekend.
Offerte
Voor een offerte of aanvullende informatie kunt u het beste contact op nemen met Applitech B.V  om uw specifieke situatie/eisen met ons te bespreken omdat elke situatie anders is en wij voor u een passende aanbieding willen verzorgen.

De metingen worden uitgevoerd met een Net analyzer van Fluke type 435

Technische specificaties Fluke 435:–
Compleet instrument voor het opsporen en verhelpen van problemen met driefase-systemen; meet vrijwel elke parameter in een voedingssysteem: spanning, stroomsterkte, frequentie, vermogen, stroomverbruik (energie), onbalans en flicker, harmonischen en interharmonischen.

Registreert gebeurtenissen zoals spanningsschommelingen, transiënten, stroomstoringen en snelle spanningsveranderingen.

De Fluke 435 heeft een spanningsnauwkeurigheid van 0,1%, waardoor hij volledig voldoet aan de norm IEC 61000-4-30 klasse A

Logger: registreren van het detail dat u in detail wilt bekijken; door de gebruiker configureerbare langdurige registratie met de MIN-, MAX- en AVG-meetwaarden van maximaal 100 parameters op alle 4 de fasen, met instelbare tijd voor de gemiddelde waarden tot 0,5 seconde. Er is voldoende geheugen voor het registreren van 400 parameters met een resolutie van 1 minuut gedurende een maand.

Vier kanalen: meet tegelijkertijd de spanning en stroomsterkte op alle drie de fasen en de nulleider.
AutoScaling: eenvoudigere trendanalyse door de automatische schaalinstelling van de verticale as gebruikt u altijd het volledige display om de golfvormen te bekijken.

Automatisch transiëntendisplay: registreert automatisch maximaal 40 spanningsschommelingen, onderbrekingen of transiënten.

Voldoet aan de stringente veiligheidsnorm 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, die vereist is voor metingen bij de service-ingang.

Voldoet aan de IEC 61000-4-30-meetnormen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Applitech Services & Maintenance
J.A. de Leur
Tel 023 – 532 05 15
E-mail: j.deleur@applitech.nl